ร้านสเตนเลส สงขลา ตั้งเหล็กคล่อง หาดใหญ่

08-1540-7440, 09-1846-8896